Czy i jak opisane są uszkodzenia aut powypadkowych i czy podlegają one reklamacji?

s

Auta powypadkowe nie podlegają reklamacji. Większa cześć takich aut posiada szczegółowe opisy uszkodzeń, dodatkowo zawartych w niezależnych raportach firm zewnętrznych.

Wstecz