Kiedy i jak dokonuje płatności za wygrany samochód?

s

Należności za auto i sumę opłat dodatkowych należy wpłacić na konto CarsOnNet niezwłocznie po otrzymaniu zgody od sprzedawcy - status Seller Agreed i po otrzymaniu dokumentu OC Order Confirmation (potwierdzenie zamówienia). Na dokumencie OC znajdują się wszystkie dane transakcji, takie jak: dane klienta, samochodu, cena i opłaty dodatkowe, jak również numer konta, na który należy dokonać płatności. Płatności należy dokonać na konto CON najpóźniej w ciągu 2 dni, licząc od czasu otrzymania OC.

Wstecz