Înainte de a utiliza site-ul CarsOnNet, utilizatorii sunt obligați să citească Termenii și condițiile.

 TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITE-ului DE INTERNET  CarsOnNet

 1. Dispoziții generale
 2. Definiții:
 3. Tipul și domeniul de aplicare al serviciilor electronice
 4. Condiții pentru furnizarea și încheierea contractelor de furnizare de servicii electronice
 5. Condiții de reziliere a contractelor de prestare servicii electronice
 6. Condiții de aderare și participare la licitații
 7. Plata, primirea vehiculului
 8. Dispoziții privind comercianții în ceea ce privește drepturile consumatorilor
 9. Procedura de reclamație
 10. Proprietate intelectuală
 11. Responsabilitate
 12. Dispoziții finale

 

 1. Dispoziții generale
  1. Site-ul web care operează la adresa CarsOnNet este menținut de CARSONNET SOCIETATE CU RĂSPUNDERE RIDICATĂ înscrisă în Registrul Național al Întreprinzătorilor de pe lângă Tribunalul Districtual al Capitalei Varşovia, în Varşovia, Divizia Comercială , XII Registrul Național sub numărul KRS: 0000580076, NIP (CIF): 7010511757, REGON (Reg Comerțului): 362713478, capital social: 320.000 PLN, adresa locului de desfășurare a activității și adresa sediului social: str. Odrodzenia 33B , 59-300 Lubin, adresa de e-mail: [email protected], număr de telefon: +48 767 438 247.
  2. Serviciul CarsOnNet funcționează în conformitate cu normele stabilite în prezentul regulament, exclusiv în beneficiul antreprenorilor.
  3. Regulamentul precizează:
   1. reguli de participare și desfășurare a licitației prin intermediul site-ului web,
   2. tipurile și sfera de aplicare a serviciilor furnizate electronic de serviciul CarsOnNet și normele pentru furnizarea acestor servicii;
   3. condițiile de încheiere și de reziliere a contractelor de prestări de servicii prin mijloace electronice, precum și procedura de reclamație.
  4. Fiecare Utilizator, în momentul luării deciziei de participare la Licitație și de utilizare a Serviciilor Electronice ale Serviciului CarsOnNet, este obligat să respecte prevederile acestor Termeni și condiții.
  5. Toate denumirile comerciale, numele companiei și logo-urile lor utilizate pe site-ul CarsOnNet aparțin proprietarilor lor și sunt utilizate numai în scopuri de identificare. Acestea pot fi mărci comerciale înregistrate. Toate materialele, descrierile și fotografiile prezentate pe site-ul web al Serviciului CarsOnNet sunt utilizate în scop informativ.
  6. În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică următoarele dispoziții:
   1. Codul civil;
   2. Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994 (Monitorul  Oficial nr. 24, poz. 83 cu modificările ulterioare).
   3. Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul  Oficial nr. 144, poz 1204, cu modificările ulterioare) și alte dispoziții relevante ale legislației poloneze.
 2. DEFINIȚII:
  1. LICITAȚIE – Modul de vânzare a vehiculelor pus la dispoziție prin intermediul site-ului web administrat de furnizorul de servicii.
  2. CARSONNET – SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CARSONNET, NR. KRS: 0000580076, NIP (CIF): 7010511757, REGON (Reg Comerțului): 362713478. Entitatea care participă la licitația de vehicule selectată de Client, obligată să încheie contractul de vânzare de vehicule cu Clientul în cazul câștigării licitației. CARSONNET poate fi furnizorul vehiculelor care fac obiectul licitației. Aceste regulamente se aplică în mod corespunzător.
  3. ORE SUPLIMENTARE - durata extinsă a licitației. Durata Orelor suplimentare va fi stabilită de Furnizor în mod individual.
  4. FURNIZOR - persoana fizică, persoana juridică, unitate organizațională fără personalitate juridică sau persoana fizică ce desfășoara o activitate de afaceri prin care își pune Vehiculele în vânzare prin Licitație, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament.
  5. FORMULAR DE CONTACT – un formular disponibil pe site-ul web al Serviciului, care permite trimiterea unui mesaj către Furnizorul de servicii.
  6. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE – un formular disponibil pe site-ul Web al Serviciului care permite crearea unui Cont. Formularul de înregistrare vă permite să creați un cont corespunzător unui anumit utilizator.
  7. CLIENT - Ofertant a cărui ofertă depusă prin CarsOnNet în timpul licitației a avut cel mai mare preț și care a primit informații despre vânzare și obligaţia de a încheia un contract de vânzare.
  8. CONT - marcat cu un nume individual (login) și o parolă confidențială, o colectare de resurse în sistemul informatic al furnizorului de servicii, în care sunt colectate datele utilizatorului. O condiție prealabilă pentru crearea unui cont pe site este înregistrarea și citirea și acceptarea regulamentului de către utilizator sau de către o persoană autorizată de acesta, precum și verificarea pozitivă a cererii de înregistrare de către CarsOnNet. Login-ul și parola sunt acordate de CarsOnNet numai după verificarea pozitivă a aplicației.
  9. OFERTANT - Utilizator care utilizează serviciul electronic constând în depunerea unei oferte valabile prin CarsOnNet în timpul licitației.
  10. OFERTĂ - o propunere depusă în timpul Licitației de a încheia un contract de vânzare a Vehiculului în condițiile specificate în descrierea Licitației și pentru prețul oferit de Ofertant.
  11. VEHICUL – un vehicul (în special un autoturism) deținut de Furnizor și, în același timp, care face obiectul Contractului de Licitație sau Vânzare.
  12. TERMENI ȘI CONDIȚII - Regulamentul de față.
  13. SERVICE - site-ul web al Furnizorului de servicii care operează la www.carsonnet.com
  14. DESCRIEREA VEHICULULUI - documentație fotografică (opțională) și/sau text, disponibilă în cadrul serviciului, care conține o descriere detaliată a stării tehnice și vizuale a vehiculului, informații despre vehicul. Starea reală a vehiculului este pregătită de Furnizori. CarsOnNet și Furnizorul de servicii nu vor fi răspunzători pentru erorile conținute în Descrierea vehiculului.
  15. CONTRACT DE VÂNZARE– contract  de vânzare a Vehiculului încheiat între  CarsOnNet și Client, după ce licitația a fost câștigată de acesta și prețul a fost acceptat de furnizor.
  16. FURNIZOR DE SERVICII - CarsOnNet societate cu răspundere limitată, KRS: 0000580076, NIP (CIF): 7010511757, REGON (Reg Comerțului): 362713478, str. Odrodzenia 33B , 59-300  Lubin,
  17. UTILIZATOR - persoană fizică care este antreprenor, persoană juridică sau unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia Legea îi acordă capacitate juridică, utilizând Serviciul Electronic, care a făcut o înregistrare corectă și a fost acceptată de CarsOnNet după verificare.
  18. ERVICIU ELECTRONIC – un serviciu furnizat electronic utilizatorului de către furnizorul de servicii prin intermediul site-ului web.
  19. SEARCH ENGINE - Serviciu electronic pus la dispoziția utilizatorilor de către furnizorul de servicii, permițând căutarea unor licitații sau conținut specific pe baza criteriilor furnizate de Utilizator (utilizând filtre).
  20. PREZENTAREA UNEI OFERTE - exprimarea voinței de a achiziționa un anumit vehicul de către ofertant la un preț specificat de acesta prin intermediul serviciului. Ofertantul depune o ofertă unică pentru vehiculul selectat de acesta.
 3. TIPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL SERVICIILOR ELECTRONICE
  1. Furnizorul de servicii permite utilizarea Serviciilor electronice prin intermediul Serviciului, cum ar fi:
   1. Cont,
   2. Depunerea ofertelor,
   3. Motor de căutare
  2. Prestarea de servicii utilizatorilor care face în condițiile specificate în Termeni și Condiții.
  3. Furnizorul de servicii are dreptul de a posta conținut publicitar pe site-ul web. Acest conținut este parte integrantă a site-ului web și a materialelor prezentate în acesta.
 4. CONDIȚII PENTRU FURNIZAREA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII ELECTRONICE
  1. Furnizarea serviciului electronic menționat în secțiunea III alineatul 1 din regulament de către furnizorul de servicii este gratuită.
  2. Perioada pentru care se încheie contractul:
   1. Contractul de furnizare a Serviciului Electronic constând în administrarea Contului este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp.
   2. Contractul pentru furnizarea Serviciului Electronic constând în Depunerea Ofertei este încheiat pentru o perioadă limitată de timp și este reziliat atunci când Utilizatorul încetează să mai utilizeze acest Serviciu.
   3. Contractul de furnizare a Serviciului Electronic care constă în utilizarea Motorului de Căutare este încheiat pentru o perioadă limitată de timp și este reziliat atunci când Utilizatorul încetează să mai utilizeze acest Serviciu.
  3. Cerințe tehnice necesare pentru cooperarea cu sistemul informatic utilizat de furnizorul de servicii:
   1. Un computer cu acces la internet
   2. Acces la poșta electronică (e-mail)
   3. Browser web
   4. Activați cookie-urile și Javascript în browserul dvs. web.
  4. Utilizatorul este obligat să utilizeze site-ul într-o manieră conformă cu legea și morala, cu respectarea drepturilor personale și a drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.
  5. Utilizatorul este obligat să introducă date în concordanță cu faptele și să își actualizeze imediat datele pe site-ul web, în special prin informarea furnizorului de servicii, cu privire la modificarea datelor sale în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la apariția motivului.
  6. Utilizatorului îi este interzis să furnizeze conținut ilegal.
  7. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a bloca accesul la Cont în cazul încălcării de către Utilizator a prevederilor Regulamentelor sau ale legii general aplicabile, până la clarificarea problemei încălcărilor și cel târziu în termen de 14 zile de la luarea la cunoștință a încălcării.
  8. Utilizatorul blocat își pierde capacitatea de a se conecta și, în cazul în care este conectat, este deconectat automat și nu are dreptul la nicio pretenție împotriva Furnizorului de servicii sau CarsOnNet.
  9. Sunteți responsabil pentru confidențialitatea parolei contului dvs.
  10. Utilizatorul nu poate utiliza contul altui utilizator și nu își poate partaja contul cu părți terțe.
  11. În cazul în care Utilizatorul acorda acces la Cont unui terț care nu are dreptul de a face declaraţii de voinţă în numele Utilizatorului, Ofertele transmise de persoane neautorizate sunt obligatorii pentru Utilizator, ceea ce înseamnă că acesta își asuma întreaga responsabilitate pentru Ofertele transmise prin intermediul Contului său de către entitate neautorizate. CARSONNET nu este responsabilă pentru acest lucru și are dreptul de a-și exercita drepturile în conformitate cu legislația aplicabilă.
  12. Contul Utilizatorului este netransferabil, cu excepția cazului unei vânzări a unei întreprinderi în care Utilizatorul a înregistrat Contul.
 5. CONDIȚII DE REZILIERE A CONTRACTELOR DE PRESTARE DE SERVICII ELECTRONICE
  1. Rezilierea contractului de furnizare aServiciului Electronic:
   1. Contractul de furnizare a Serviciului electronic de natură continuă și nedeterminată (Cont) poate fi reziliat.
   2. Puteți rezilia contractul cu efect imediat și fără a indica motivele trimițând o declarație prin e-mail la: [email protected]
   3. Furnizorul de servicii poate rezilia contractul de furnizare a serviciului prin mijloace electronice de natură continuă în cazul în care utilizatorul încalcă prevederile Termenilor și condițiilor, în special în cazul în care furnizează conținut ilegal după o cerere prealabilă ineficientă de a înceta încălcările cu un termen corespunzător. Într-un astfel de caz, acordul expiră cu efect imediat.
   4. Rezilierea duce la încetarea raportului juridic cu efect pentru viitor.
  2. Furnizorul de servicii și Utilizatorul pot rezilia contractul pentru furnizarea Serviciului Electronic constând în postarea unei reclame pe Site- ul web, în orice moment, cu acordul părților.
 6. CONDIȚII DE ADERARE DE PARTICIPARE LA LICITAȚII
  1. Adjudecător poate fi atât antreprenori a căror activitate principală este legată de vânzarea cu ridicata și cu amănuntul de autoturisme și camionete (PKD 45.11.Z), cât și de antreprenori a căror activitate nu este legată de vânzarea de autoturisme.
  2. Condiția pentru aderarea la fiecare licitație este:
   1. inregistrarea corecta a Utilizatorului pe Site;
   2. statutul ofertantului în materie de TVA-UE;
   3. trimite urmatoarele informatii si documente despre tine la sediul CarsOnNet:
    1. extras din Registrul Judiciar Național (KRS) sau din CEiDG;
    2. NIP,
    3. REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej - Registrul Economiei Naționale):
    4. număr cont bancar/,
    5. adresa de corespondență actuală;
    6. scanarea cartii de identitate a proprietarului societăţii -
    7. în cazul entităților stabilite în afara Poloniei, CarsOnNet poate solicita livrarea documentelor traduse în limba poloneză necesare în condițiile detaliate ale licitației.      
  3. CarsOnNet publică pe site o listă a vehiculelor și durata licitației. Licitația poate conține prețurile prognozate ale vehiculului.
  4. Obiectul licitaţiei sunt Vehiculele care au fost acreditate de CarsOnNet. CarsOnNet admite Vehiculele conform propriilor criterii de evaluare, ghidate de Ofertanți cei mai buni și încercând să asigure cele mai bune condiții posibile pentru funcționarea și desfășurarea Licitațiilor.
  5. CarsOnNet poate exclude Vehiculul din Licitație dacă are îndoieli cu privire la corectitudinea și veridicitatea documentelor Vehiculului primite sau constată orice abateri între aceste documente și Descrierea actuală a Vehiculului.
  6. CarsOnNet nu va fi responsabilă pentru defectele fizice și juridice ale Vehiculelor achiziționate. Vehiculele oferite în cadrul licitațiilor nu sunt rambursabile, nu sunt acoperite de garanție și garanție post-vânzare.
  7. În timpul licitației, este interzisă încheierea oricăror acorduri care pot afecta corectitudinea cursului său. În cazul nerespectării cerinței menționate mai sus, CarsOnNet își rezervă dreptul de a suspenda sau de a priva utilizatorul sau ofertantul de dreptul de a participa la licitații.
  8. CarsOnNet soluționează litigiile curente în timpul licitației și emite interpretări ale acestor Termeni și condiții.
  9. Datele, orele și stările Licitației sunt indicate pe  www.carsonnet.com și sunt transmise Ofertantului în format electronic.
  10. Ofertanții depun o ofertă prin intermediul Serviciului. Prin depunerea unei Oferte în cursul Licitației, Utilizatorul acceptă termenii Licitației specificate în anunț.
  11. Depunerea celei mai mari Oferte nu duce la încheierea Contractului de Vânzare. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare are loc în cazul acceptării ofertei celei mai ridicate de către Furnizor. Licitația se poate încheia (poate fi închisă) fără a selecta nicio ofertă.
  12. CarsOnNet poate decide să anuleze licitația, informând despre acest lucru imediat ofertanților prin intermediul Serviciului web.
  13. Prezentarea ofertei de către ofertant echivalează cu acceptarea stării tehnice și vizuale a vehiculului prezentat în descrierea vehiculului și lipsa de rezerve cu privire la starea tehnică și vizuală prezentată în descrierea vehiculului, precum și renunțarea la orice pretenții în acest sens împotriva CarsOnNet, a furnizorului de servicii sau a furnizorului.
  14. Prin depunerea Ofertei, Ofertantul confirmă cunoașterea faptelor vehiculului scos la licitație, exonerând CarsOnNet și Furnizorul de răspunderea în titlul garanției.
  15. În cazul în care diverși Ofertanți depun mai multe oferte într-o singură licitație care conține același preț de achiziție al vehiculului, prioritatea depunerii ofertei este determinată de ordinea trimiterii acestora, adică oferta depusă anterior câștigă.
  16. Licitația poate fi prelungită cu ore suplimentare.
  17. Finalizarea licitației are loc după expirarea duratei desemnate a licitației.
  18. La sfârșitul licitației, Furnizorul va contacta CarsOnNet și va propune efectuarea tranzacției pentru suma indicată în cel mai mare preț de achiziție oferit.
  19. Furnizorul este obligat să ia o decizie în termen de 2 până la 21 de zile lucrătoare de la încheierea licitației. Durata medie de luare a deciziei de către Furnizor este de 5 zile lucrătoare.
  20. În cazul în care Furnizorul este de acord cu preţul oferit de Ofertant, Clientul este obligat sa încheie un Contract de Vânzare.
  21. CarsOnNet va informa Clientul cu privire la decizia Furnizorului, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea deciziei de la Furnizor. 
  22. În cazul în care Furnizorul nu ia o decizie cu privire la încheierea unui contract de vânzare sau o decizie negativă într-o perioadă specificată, CarsOnNet va informa Clientul cu privire la acest fapt. La primirea informațiilor de mai sus, Clientul încetează să mai fie obligat prin Oferta sa.
 7. PLATA, RIDICAREA VEHICULULUI
  1. CarsOnNet va informa Clientul cu privire la faptul acceptării Ofertei sale de către Furnizor imediat, și nu mai târziu de 1 zi lucrătoare de la data primirii deciziei de acceptare a Ofertei și va emite și trimite o confirmare a comenzii (OC - Order Confirmation) pe baza căreia Clientul va efectua plățile în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. CarsOnNet va emite și va trimite factura finală după ce plata Clientului a fost creditată în contul bancar.
  2. Neplata în termenul menționat la punctul 1 din prezentul capitol echivalează cu retragerea din Contractul de vânzare de către Client, ceea ce duce la obligația acestuia de a plăti Plata intermediară în valoare de 55% din prețul licitat al Vehiculului (în baza art. 395 și următoarele din Codul civil)
  3. Fără a aduce atingere conținutului punctelor 1-2 din prezentul capitol, CARSONNET își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri de la Client/Ofertant pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației de către Client/Ofertant și de a bloca pe termen nelimitat Contul Utilizatorului pe Site.
  4. Toate plățile sunt efectuate prin transfer bancar în contul CarsOnNet (sau alte metode de plată, dacă există, enumerate în termenii de Licitație).
  5. CarsOnNet își rezervă dreptul, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii menționate la punctul 1 din prezentul capitol, de a emite o factură suplimentară cu TVA care să conțină costurile de încărcare și/sau transport nestandardizate (necesitatea de a utiliza un stivuitor, macara, transport sub prelată, transport din zone greu accesibile, transport de vehicule supradimensionate, costuri suplimentare de oprire a vehiculului), dacă este cazul. Aceste costuri sunt acoperite în întregime de către Client.
  6. Beneficiile și sarcinile asociate cu Vehiculul și pericolul de pierdere sau deteriorare accidentală a Vehiculului vor trece la Client la eliberarea Vehiculului de către CarsOnNetT transportatorului. În acest caz, CarsOnNet nu va fi răspunzătoare pentru pierderea, pierderea sau deteriorarea Vehiculului care decurge din momentul acceptării Vehiculului pentru transport până când acesta este predat Clientului, precum și pentru întârzierea transportului lotului.
  7. Clientul este de acord cu utilizarea facturilor electronice trimise de CarsOnNetT și Furnizorul de servicii la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării pe site
  8. În cazul în care Clientul nu utilizează opțiunea de transport Vehicul direct către Client, Vehiculul care face obiectul Licitației trebuie colectat în termen de 7 zile lucrătoare de la data indicată de CarsOnNet. CarsOnNet își rezervă dreptul de a refuza să predea Vehiculul transportatorului indicat de Client în cazul în care transportul organizat de Client nu va garanta încărcarea și transportul în siguranță al Vehiculului.
  9. În cazul în care Clientul își exercită opțiunea de a transporta vehiculul direct la sediul Clientului, CarsOnNet va informa Clientul cu privire la data și ora estimată a livrării Vehiculului.
  10. Opțiunea menționată la punctul 9 din prezentul capitol se plătește suplimentar.
  11. Singurul document care dă dreptul de a primi Vehiculul este PUA (Autorizația de ridicare), care este trimisă de CARSONNET Clientului atunci când Vehiculul este disponibil pentru colectare de către Client. La primirea Vehiculului, Clientul este obligat să prezinte UN DOCUMENT PUA și o copie a documentului de identitate al șoferului care primește Vehiculul. La momentul primirii Autovehiculului se întocmeşte un proces verbal de predare-primire.
  12. Clientul este conștient de faptul că Vehiculul este de natură uzată și trebuie să ia în considerare urme normale de utilizare în funcție de vârsta, kilometrajul și condițiile în care Vehiculul a fost utilizat anterior.
  13. Reclamația privind vehiculele rezultă din Politica CarsOnNet privind reclamațiile privind vehiculele (capitolul IX din Regulament).
  14. De la 1 ianuarie 2023, livrarea tuturor vehiculelor achiziționate este organizată NUMAI de CarsOnNet și este un serviciu suplimentar care se plătește. Din motive de siguranță și de garanție a livrării, clientului nu i se permite să ridice el însuși vehiculele.
 8. DISPOZIȚII PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR PENTRU COMERCIANȚI (în vigoare de la 1 ianuarie 2021)
  1. Un antreprenor care exercită proprietatea exclusivă (prezentul alineat nu se aplică societăților comerciale) este acoperit de protecția prevăzută de Legea drepturilor consumatorilor, cu condiția ca contractul de vânzare încheiat cu vânzătorul să nu fie de natură profesională.
  2. O persoană care desfășoară o activitate economică menționată la punctul 1 din prezentul alineat este protejată numai în ceea ce privește:
   1. dispoziții contractuale ilegale - așa-numitele clauze abuzive;
   2. răspunderea în baza garanției pentru defectele fizice și juridice ale produsului, în conformitate cu Codul civil,
   3. dreptul de denunțare unilaterală a contractului la distanță, în conformitate cu Legea drepturilor consumatorilor din 30 mai 2014.
  3. Antreprenorul menționat la punctul 1 din prezentul alineat își pierde drepturile sub protecția consumatorilor în cazul în care contractul de vânzare încheiat cu vânzătorul este de natură profesională, care este verificat pe baza înregistrărilor acestui antreprenor în registrul central și a informațiilor privind activitatea economică din Republica Polonă, în special codurile din clasificarea poloneză a activităților indicate acolo.
  4. Antreprenorii menționați la punctul 1 din prezentul alineat nu sunt acoperiți de protecția instituțională oferită consumatorilor de ombudsmanii districtuali ai drepturilor consumatorilor, precum și de președintele OCPC.
  5. Un antreprenor care deține o întreprindere individuală care nu are legătură cu vânzarea cu ridicata și cu amănuntul de autoturisme și furgonete (PKD 45.11.Z) declară în plus că:
   1. Prin aderarea la licitațiile organizate prin intermediul site-ului, acesta pierde dreptul de a se retrage din contractul de vânzare care rezultă din Legea privind drepturile consumatorilor, Legea din 30 mai 2014.
   2. La încheierea contractului de vânzare prin intermediul site-ului carsonnet.com, acesta renunță la dreptul de a face o reclamație cu privire la vehiculul aflat în garanție conform Codului civil.
 9. POLITICA DE RECLAMAȚIILE PENTRU VEHICULE
  1. Politica privind reclamațiile referitoare la vehicule se aplică tuturor Clienților, cu excepția Clienților descriși în capitolul VIII din Regulament.
  2. La livrarea Vehiculului, Clientul va verifica Vehiculul (sau va dispune verificarea acestuia) și se va asigura că Vehiculul respectă Descrierea Vehiculului. Defectele sau deteriorarea unor părți ale vehiculului nu dau dreptul clientului să refuze recuperarea întregului vehicul.
  3. Elementele create ca urmare a utilizării curente a vehiculului nu fac obiectul reclamațiilor.
  4. Reclamațiile cu privire la Vehicul trebuie depuse în timp util și la limita kilometrilor parcurși de Vehicul, sub durerea respingerii plângerii ca nefondată.
  5. În cazul defectelor vizibile, termenul limită pentru depunerea unei reclamații este momentul primirii Vehiculului de către Client, pregătirea procesului verbal de recepție și introducerea defectelor indicate în documentul CMR și COD (verificare la livrare).
  6. În caz de defecte sau daune ascunse ale Vehiculului, termenul limită pentru depunerea unei plângeri este de 3 zile de la data primirii Vehiculului de către Client și limita de 100 de kilometri parcurși de Vehicul din momentul primirii sale de către Client și pregătirea protocolului de colectare.
  7. Notificarea defecțiunilor privind vehiculul și notificarea cererii relevante se pot face prin e-mail la adresa: [email protected]
  8. Mesajul de mai sus ar trebui să includă cât mai multe informații și circumstanțe posibile cu privire la subiectul plângerii, în special tipul și data apariției neregulilor, descrierea și fotografiile defectului, precum și datele de contact.
  9. Pentru a examina reclamația, CarsOnNet poate solicita Clientului o evaluare suplimentară a defectelor și a costului estimat al reparației acestora, de un atelier de service autorizat al unei anumite mărci de Vehicul revendicat.
  10. CarsOnNet va fi răspunzătoare pentru defectele Vehiculului numai dacă reclamația Vehiculului a fost luată în considerare în mod pozitiv de către Furnizor.
  11. CarsOnNet va răspunde imediat solicitării Clientului, nu mai târziu de 2 zile de la momentul în care reclamația este recunoscută de Furnizor.
  12. Răspunsul la plângere este furnizat pe un suport durabil.
 10. RECLAMAȚII PRIVIND SERVICIILE ELECTRONICE
  1. Reclamațiile legate de furnizarea de servicii electronice prin intermediul site-ului web al utilizatorului pot fi transmise prin e-mail la următoarea adresă: [email protected]
  2. În e-mailul de mai sus, vă rugăm să furnizați cât mai multe informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției neregulilor și datele de contact. Informațiile furnizate vor facilita și accelera în mod semnificativ luarea în considerare a reclamației de către Furnizorul de servicii și Vânzător.
  3. Plângerea este tratată imediat de către Furnizorul de Servicii, nu mai târziu de 14 zile de la notificarea sa.
  4. Răspunsul Furnizorului de servicii la reclamație este trimis la adresa de e-mail a Utilizatorului furnizată în reclamație sau în orice alt mod specificat de Utilizator.
 11. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  1. Tot conținutul postat pe site-ul web al CarsOnNet, inclusiv numele site-ului web, funcționalitățile sale, aspectul grafic, logo-urile, elementele grafice, aspectul și compoziția acestor elemente (așa-numita "configurație"), mărcile comerciale, software-ul și baza de date beneficiază de protecția drepturilor de autor și (cu excepția elementelor utilizate pe baza unei licențe, transferul drepturilor de autor sau utilizarea permisă) sunt proprietatea CarsOnNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000580076, NIP (CIF): 7010511757, REGON (Reg Comerțului): 362713478, str. Odrodzenia 33B , 59-300  Lubin. Utilizatorul va fi pe deplin răspunzător pentru orice daune cauzate Furnizorului de servicii care rezultă din utilizarea oricărui conținut de pe www.carsonnet.com, fără consimțământul Furnizorului de servicii.
  2. Orice utilizare de către oricine, fără acordul expres scris al Furnizorului de servicii, a oricăruia dintre elementele care alcătuiesc conținutul și conținutul site-ului carsonnet.com constituie o încălcare a drepturilor de autor ale Furnizorului de servicii și are ca rezultat răspunderea civilă și penală.
 12. RESPONSABILITATE
  1. Furnizorul de servicii va lua toate măsurile de care dispune pentru a proteja datele utilizatorilor.
  2. Furnizorul de servicii va depune toate eforturile pentru a se asigura că datele disponibile pe site sunt complete și actualizate și prezentate cu diligența necesară, luând în considerare circumstanțele de fapt și de drept existente, în măsura permisă de lege.
  3. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili pentru încălcarea legii sau daunele cauzate de acțiunile lor pe site, în special furnizarea de date false, divulgarea de informații clasificate sau alte secrete protejate prin lege, încălcarea drepturilor personale sau a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor contrar scopurilor site-ului sau prin încălcarea dispozițiilor GDPR.
  4. Furnizorul de servicii se angajează, în măsura posibilului, să informeze utilizatorii în prealabil cu privire la posibilele perturbări ale funcționării site-ului web, în special cu privire la întreruperile accesului.
  5. Furnizorul de servicii nu este răspunzător față de Utilizatori (antreprenori):
   1. pentru orice daune și pierderi, direct sau indirect (inclusiv daune cauzate de pierderea profiturilor din desfășurarea unei afaceri, întreruperi înoperațiunile de afaceri sau pierderea de informații economice și alte daune de natură financiară), care rezultă din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau funcționarea defectuoasă a software-ului site-ului, daune rezultate din oprirea sau defectarea sistemului TIC, căderea rețelei electrice,
   2. în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a site-ului de către utilizator și funcționarea necorespunzătoare a hardware-ului computerului, a software-ului computerului sau a sistemului de comunicații, prin care utilizatorul se conectează la sistemul site-ului,
   3. pentru eventualele daune rezultate din erori, defecțiuni și întreruperi în funcționarea site-ului web sau cauzate de înregistrarea sau citirea incorectă a datelor colectate de utilizatori,
   4. pentru perturbări în funcționarea corectă a site-ului web, precum și pentru pierderea datelor utilizatorilor care rezultă din forța majoră sau de la terțe părți,
   5. pentru acțiunile terților care constau în utilizarea datelor și materialelor plasate pe site-ul web contrar legii general aplicabile sau Regulamentului,
   6. pentru incapacitatea de a se conecta la sistemul de servicii cauzată în special de: calitatea conexiunii, defectarea sistemului TIC sau a rețelei electrice, configurarea incorectă a software-ului utilizatorilor;
   7. pentru consecințele pierderii parolei.
 13. DISPOZIȚII FINALE
  1. Contractele încheiate prin intermediul Serviciului sunt încheiate în conformitate cu legislația poloneză.
  2. Modificările aduse Termenilor şi Condiţiilor Serviciului de către Furnizorul de Servicii obligă Utilizatorul, cu condiţia ca acesta sa fi fost informat corect cu privire la modificări şi să nu fi reziliat contractul de furnizare de servicii pe cale electronică în termen de 14 zile de la data notificării modificarilor de către Serviciu Utilizatorului. 
  3. Toate notificările vor fi făcute la adresele indicate în cererea de înregistrare a utilizatorului. Corespondenţa trimisă la adresele indicate pe formularul de înregistrare sau în avizul de modificare se consideră comunicată.
  4. Orice dispute între CarsOnNet sau Furnizorul de Servicii și Utilizatori vor fi soluționate mai întâi prin negociere, cu intenția de a pune capăt pe cale amiabilă a litigiului. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru nu ar fi posibil sau ar fi nesatisfăcător pentru oricare dintre părți, litigiile sunt soluționate de instanța comună competentă în conformitate cu punctul 5 din prezentul capitol.
  5. Orice litigii care apar între Furnizorul de Servicii și Utilizator sunt supuse instanței competente pentru sediul Furnizorului de Servicii.
  6. Ineficacitatea sau nulitatea oricărei prevederi a acestor Termeni și Condiții nu va fi invalidă cu celelalte prevederi ale Regulamentelor, care vor rămâne în vigoare.

---

EXTRAS (CASETĂ DE SELECTARE) @ Robert Konieczne la înregistrarea unui cont nou (pentru un comerciant unic, altul decât un dealer auto, de exemplu, un brutar care dorește să cumpere o mașină_

Declar că sunt un antreprenor care deține proprietatea exclusivă, al cărui obiect de activitate nu este legat de vânzarea cu ridicata și cu amănuntul de autoturisme și camionete (PKD 45.11.Z / CAEN 501).

Declar că la începerea licitațiilor organizate prin intermediul site-ului, îmi pierd dreptul de a mă retrage din contractul de vânzare care rezultă din Legea drepturilor consumatorilor din 30 mai 2014.

Declar că, la momentul încheierii contractului de vânzare prin www.carsonnet.com,  renunț la dreptul de a depune plângere cu privire la vehicul în baza garanției în conformitate cu Codul civil.

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A SITE-ULUI WEB

CarsOnNet

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  1. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.carsonnet.com este CarsOnNet SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ înscrisă în Registrul Național Antreprenori păstrate de către Tribunalul Districtual pentru Varşovia, în Varşovia, Divizia Comercială , XII Registrul Național sub numărul KRS: 0000580076, NIP (CIF): 7010511757, REGON (Reg Comerțului): 362713478, capital social: 320.000 PLN, adresa locului de desfășurare a activității și adresa de serviciu: str. Odrodzenia 33B; 59-300 Lubin, adresa de e-mail: [email protected], număr de telefon: +48 767 438 247, denumită în continuare „Administrator" și fiind în același timp "Prestator”.
  2. Obligaţia de a vă informa cu privire la problemele de mai sus rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016. protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, cunoscută în mod obişnuit ca Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal).
  3. Orice cuvinte sau fraze scrise cu majuscule în conținutul acestei Politici de confidențialitate vor fi înțelese în conformitate cu definiția lor conținută în Termenii și condițiile site-ului www.carsonnet.com.
 2. TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL COLECTĂRII DATELOR
  1. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale Beneficiarilor Serviciului www.carsonnet.com în cazul:
   1. înregistrarea contului pe site-ul web, în vederea creării unui cont individual și a administrării acestui cont, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR (punerea în aplicare a contractului de prestare de servicii prin mijloace electronice, în conformitate cu Regulamentul site-ului web)
   2. depunerea ofertelor în timpul licitației pe site-ul web, în vederea încheierii unui contract de vânzare, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR (activități imediat anterioare încheierii contractului de vânzare).
  2. TIPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Clientul va furniza, în cazul:
   1. Conturi: nume, login, adresă de e-mail.
   2. Ofertă: nume, adresă, CIF(NIP), adresă de e-mail, număr de telefon.
  3. PERIOADA DE ARHIVARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Datele cu caracter personal ale Beneficiarilor Serviciului sunt stocate de Administrator:
   1. dacă baza pentru prelucrarea datelor este executarea contractului, atâta timp cât este necesar să se execute contractul și după acest timp pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de limitare a creanțelor. Cu excepția cazului în care se prevede altfel într-o dispoziție specială, termenul de prescripție este de șase ani și, pentru cererile de prestații periodice și cererile de despăgubire legate de exercitarea unei activități economice, de trei ani.
   2. în cazul în care baza pentru prelucrarea datelor este consimțământul, atâta timp cât consimțământul nu este revocat și după revocarea consimțământului pentru o perioadă de timp corespunzătoare perioadei de limitare a cererilor care pot fi ridicate de Administrator și care poate fi ridicată împotriva acestuia. Cu excepția cazului în care se prevede altfel într-o dispoziție specială, termenul de prescripție este de șase ani și, pentru cererile de prestații periodice și cererile de despăgubire legate de exercitarea unei activități economice, de trei ani.
  4. Atunci când se utilizează site-ul, pot fi descărcate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului clientului sau adresa IP externă a furnizorului de internet, numele de domeniu, tipul browserului, timpul de acces, tipul de sistem de operare.
  5. După acordarea consimțământului separat, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR, datele pot fi prelucrate și în scopul trimiterii de informații comerciale prin mijloace electronice sau al efectuării de apeluri telefonice în scopul marketingului direct - respectiv în legătură cu art. 10 alin. (2) din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii prin mijloace electronice sau art. 172 alin. (1) din Legea din 16 iulie 2004 - Legea telecomunicațiilor, inclusiv cele direcționate ca urmare a profilării, cu condiția ca Clientul să își fi dat consimțământul corespunzător.
  6. Datele de navigație pot fi, de asemenea, colectate de la beneficiarii serviciilor, inclusiv informații despre link-uri și link-uri în care decid să facă clic sau alte activități întreprinse pe site-ul web. Baza legală pentru acest tip de activitate este interesul legitim al controlorului (articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR), constând în facilitarea utilizării serviciilor furnizate electronic și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.
  7. Transmiterea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară.
  8. Administratorul are grijă deosebită să protejeze interesele persoanelor vizate și, în special, se asigură că datele colectate de acesta sunt:
   1. prelucrate în conformitate cu legea,
   2. colectate în scopuri desemnate, legitime și care nu mai sunt prelucrate contrar acestor scopuri;
   3. în mod substanțial corect și adecvat în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate și depozitate într-o formă care să permită identificarea persoanelor la care se referă pentru o perioadă care să nu depășească perioada necesară pentru atingerea scopului prelucrării.
 3. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt transferate furnizorilor de servicii utilizați de Administrator cu când navighează vizate și, în special:
   1. entitățile care efectuează livrarea Produselor,
   2. biroul de contabilitate;
   3. hosting web,
   4. furnizor de programe informatice care să permită desfășurarea de activități comerciale;
   5. furnizorul de software necesar pentru a rula site-ul web.
  2. Furnizorii de servicii menționați la punctul 1 din prezentul alineat, cărora le sunt transferate date cu caracter personal, în funcție de acordurile și circumstanțele contractuale, fie fac obiectul instrucțiunilor administratorului cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a acestor date (persoane împuternicite de către operator), fie stabilesc ei înșiși scopurile și metodele de prelucrare a acestora (operatori).
  3. Datele cu caracter personal ale beneficiarilor de servicii sunt stocate numai în Spațiul Economic European (SEE), sub rezerva §5 punctul 5 din Politica de confidențialitate.
 4. DREPTUL DE A CONTROLA, DE A ACCESA ȘI DE A RECTIFICA PROPRIILE DATE
  1. Persoana vizată are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal și dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul de a transfera date, dreptul de a obiecta, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
  2. Temeiul juridic al solicitării Clientului:
   1. Accesul la date – art. 15 GDPR.
   2. Rectificarea datelor – art. 16 din GDPR.
   3. Ștergerea datelor (așa-numitul drept de a fi uitat) - art. 17 GDPR.
   4. Restricționarea prelucrării – art.
   5. Transferul de date – art. 20 din GDPR.
   6. Obiecție - art. 21 GDPR
   7. Retragerea consimțământului– art. 7 alin. 3 GDPR.
  3. În vederea exercitării drepturilor menționate la punctul 2, se poate trimite un e-mail corespunzător la următoarea adresă: [email protected] 
  4. În cazul în care Clientul face o revendicare în temeiul drepturilor de mai sus, Administratorul îndeplinește cererea sau refuză să o respecte imediat, dar nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care - din cauza naturii complicate a cererii sau a numărului de cereri - Administratorul nu este în măsură să răspundă cererii în termen de o lună, acesta le va satisface în următoarele două luni, informând Clientul în avans în termen de o lună de la primirea cererii - cu privire la prelungirea preconizată a termenului și motivele acesteia.
  5. În cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 5. MODULELE "COOKIES”
  1. Site-ul web al Administratorului utilizează"cookies"
  2. Instalarea „cookie-urilor” este necesară pentru furnizarea corectă a serviciilor pe site. „Modulele cookie" conțin informații necesare pentru buna funcționare a site-ului web, precum și posibilitatea de a compila statistici generale privind vizitele pe site.
  3. Site-ul utilizează două tipuri de „cookie-uri”: „sesiune” și „fix”.
   1. Cookie-urile de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul terminal al clientului până la deconectare (părăsirea site-ului web).
   2. Cookie-urile „permanente" sunt stocate pe dispozitivul terminal al clientului pe perioada specificată în parametrii fișierelor „cookies” sau până când sunt șterse de către client.
  4. Administratorul utilizează propriile cookie-uri pentru a înțelege mai bine modul în care destinatarii serviciilor interacționează cu conținutul site-ului web. Fișierele colectează informații despre modul în care Beneficiarul de servicii utilizează site-ul, tipul de site de pe care Beneficiarul de servicii a fost redirecționat și numărul de vizite și ora vizitei Beneficiarului de servicii pe site-ul web. Aceste informații nu înregistrează date cu caracter personal specifice ale beneficiarului serviciului, dar sunt utilizate pentru a compila statistici privind utilizarea site-ului web.
  5. Administratorul utilizează module cookie externe pentru a colecta date statice generale și anonime prin intermediul instrumentelor analitice Google Analytics (administrator extern de module cookie: Google Inc. cu sediul în SUA).
  6. Cookie-urile pot fi, de asemenea, utilizate de rețelele de publicitate, în special de rețeaua Google, pentru a afișa anunțuri adaptate modului în care beneficiarul serviciului utilizează serviciul. În acest scop, aceștia pot păstra informații despre calea de navigare a beneficiarului serviciului sau despre momentul șederii pe o anumită pagină.
  7. Beneficiarul Serviciului are dreptul de a decide cu privire la accesul „cookie-urilor” la computerul său, selectându-le în prealabil în fereastra browserului.  Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de manipulare„cookie-urile” sunt disponibile în software (setări ale browserului web).
 6. DISPOZIȚII FINALE
  1. Administratorul date cu caracter personal folosește măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal procesate adecvate amenințărilor și categoriilor de date protejate, în special, protejează datele împotriva accesului neautorizat, eliminării de către o persoană neautorizată, prelucrării cu încălcarea reglementărilor aplicabile și schimbarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea lor.
  2. Operatorul pune la dispoziție măsuri tehnice adecvate pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise electronic.
  3. În chestiuni care nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate, dispozițiile GDPR se vor aplica în mod corespunzător alte dispoziții relevante ale legislației poloneze.
Ultima actualizare: 11-09-2023