Jakie zasady naliczenia podatku VAT?

s

Większość naszych transakcji odbywa się w ramach EU, a oferowane przez nas samochody dzielą się na dwie kategorie: tzw. samochody „VAT-owskie” oraz tzw. samochody „Marżowe” - oznaczone symbolem “VAT marża”. Ceny samochodów VAT-owskich nie zawierają podatku VAT. Ceny samochodów marżowych zawierają już taki podatek w cenie. Ceny za opłaty aukcyjne i usługi dodatkowe CarsOnNet nie zawierają podatku VAT.

Zasady naliczania VAT w przypadku transakcji EU: 
Do ceny samochodu VAT-owskiego , opłat aukcyjnych i usług dodatkowych nie jest doliczany podatek VAT.

Do ceny samochodu Marżowego podatek VAT nie jest doliczany (jest już zawarty w cenie pojazdu ), natomiast jest on naliczany do opłat i usług dodatkowych.

W przypadku transakcji lokalnych (w ramach tego samego kraju), do cen samochodu, pozostałych opłat i usług doliczany jest lokalny podatek VAT.

Więcej informacji znajdziesz w dyrektywie EU 206/112/EC https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:en:PDF 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. 
E-mail: [email protected] Tel: +48 76 743 40 06 lub +48 732 123 251.

Wstecz