Co w przypadku rozbieżności stanu faktycznego auta z ofertą?

s

Jeśli samochód dostarczony pojazd i posiada dodatkowe uszkodzenia nie zawarte w treści ogłoszenia/ raportu technicznego, np. karoserii, wykonaj w obecności kierowcy wpis do listu przewozowego z opisem defektów oraz wykonaj możliwie dokładną dokumentację fotograficzną.

Jeżeli samochód jest niezgodny z opisem (np. inne wyposażenie niż deklarowane) należy udokumentować ten stan.

W obu powyższych przypadkach prześlij w ciągu 24 godzin skan i zdjęcia na [email protected] a zespół CarsOnNet zweryfikuje te informacje i niezwłocznie podejmie kroki celem rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Wstecz