Jak potwierdzam dostawę samochodu?

s

Dostawę auta potwierdza się poprzez czytelny podpis klienta złożony na liście przewozowym uzupełnionym o datę i opcjonalnie pieczątkę firmową.

Uzupełniony i podpisany dokument należy wysłać na adres Email [email protected]

Wstecz