Jak potwierdzam dostawę samochodu?

s

Po dostawie pojazdu klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie CarsOnNet.

  1. W przypadku dostawy samochodu przez firmę transportową należy przesłać do CarsOnNet kopie listu przewozowego CMR *.
  2. W przypadku odbioru osobistego / własnego należy przesłać do CarsOnNet kopie dokumentu COD**.


* CMR (list przewozowy - używany przez firmy transportowe).
**COD (dokument dostawy ,używany przez CarsOnNet i potwierdzający odbiór własny i dostawę pojazdu). Obydwa dokumenty musza zawierać czytelne podpisy, daty odbioru i dostawy oraz pieczątki firmowe, po czym muszą być odesłane pod adres: [email protected] (TBD)

Wstecz