A CarsOnNet ( CON rövidítés) webszolgáltatás használata előtt a felhasználóknak kötelességük elolvasni a Szabályzat tartalmát.

Tartalomjegyzék

 1. Általános rendelkezések
 2. Definíciók
 3. Az elektronikus szolgáltatások típusa és hatálya
 4. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések nyújtásának és megkötésének feltételei
 5. Az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződések felmondásának feltételei
 6. A csatlakozás és az árveréseken való részvétel feltételei
 7. Fizetés, járműátvétel
 8. A kereskedők számára a fogyasztói jogokkal kapcsolatos rendelkezések
 9. Jármű panaszkezelési irányelvei
 10. Szellemi tulajdon
 11. Felelősség
 12. Záró rendelkezések
 13. Webszolgáltatás adatvédelme

 

 1. Általános rendelkezések
  1. A www.carsonnet.com címmel működő webszolgáltatást a CARSONNET KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG üzemelteti, amely a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság által vezetett vállalkozók nyilvántartásába került, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás 12. kereskedelmi osztálya,  országos cégnyilvántartási szám(KRS) alatt : 0000580076, Adóazonosító szám(NIP): 7010511757, statisztikai számjel(REGON-szám): 362713478, teljes befizetett alaptőke:  320 000 PLN, a vállalkozás helyének címe és a kézbesítés címe: Odrodzenia utca 33B, Lubin 59-300, e-mail cím: [email protected], telefonszám: +48767438247.
   ÉS
   CarsOnNet s.r.o IČ / azonosítószám 044 22 970, DIČ / VAT: CZ04422970 székhely címe: Revoluční 764/17, 110 00 Prága, Csehország.
  2. A CarsOnNet szolgáltatás a jelen szabályzatban meghatározott elvek alapján működik, kizárólag a vállalkozók érdekében.
  3. A szabályzatnak meg kell határoznia:
   1. A részvétel szabályai és az aukciók lebonyolítása a szolgáltatás keretén belül
   2. a CarsOnNet szolgáltatás által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások típusai és hatóköre, valamint e szolgáltatások nyújtásának szabályai,
   3. az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések megkötésének és felmondásának feltételei, valamint a panaszkezelési eljárás.
  4. Minden Felhasználó köteles betartani a jelen Szabályzat rendelkezéseit, amint lépéseket tesz az Aukcióban való részvételre és a CarsOnNet Elektronikus Szolgáltatások használatára.
  5. A CarsOnNet weboldalon használt összes kereskedelmi név, cégnév és logó a tulajdonosoké, és kizárólag azonosítási célokra használatosak. Ezek bejegyzett védjegyek lehetnek. A CarsOnNet weboldalon bemutatott összes anyag, leírás és fénykép tájékoztatási célokra használatosak.
  6. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
   1. Polgári Törvénykönyv;
   2. 1994. február 4-én hatályba lépett szerzői jogi törvény. (Journal of Laws 24. szám, 83. tétel későbbi változtatásokkal);
   3. 2002. július 18-i törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései.
 2. Definíciók
  1. AUKCIÓ - a Szolgáltató által kezelt Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett járműértékesítési mód.
  2. CARSONNET - CARSONNET COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, (KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG), Országos Bírósági Nyilvántartás / KRS /: 0000580076, Adózói azonosító kód / NIP /: 7010511757, Üzleti azonosító / REGON /: 362713478. Az Ügyfél által kiválasztott jármű-aukcióban részt vevő entitás köteles megkötni a Jármű adásvételi szerződését az Ügyféllel az Aukció megnyerése esetén. A CARSONNET lehet az Aukció tárgyát képező járművek szállítója. A Szabályzat rendelkezéseit ennek megfelelően kell alkalmazni.
  3. EXTRA LICIT - Az Extra Licit időtartamát az eladó egyedileg határozza meg.
  4. ELADÓ - az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezeti egység vagy üzleti tevékenységet folytató természetes személy, amely a Járműveit az Aukció útján értékesíti, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételekkel.
  5. ELÉRHETŐSÉGI ŰRLAP - a Szolgáltatás weboldalán elérhető űrlap, amely lehetővé teszi az üzenetek küldését a Szolgáltatónak.
  6. REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP - a Szolgáltatás weboldalán elérhető űrlap, amely lehetővé teszi a Fiók létrehozását. A regisztrációs űrlap lehetővé teszi egy adott felhasználóhoz tartozó fiók létrehozását.
  7. ÜGYFÉL – Az az ajánlattevő személy, aki a CarsOnNet-en történő aukcióban részt vett, és ajánlata legnagyobb volt,  és akit tájékoztattak az adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségéről.
  8. FIÓK - egyedi névvel (bejelentkezési névvel) és bizalmas jelszóval ellátva, a Szolgáltató ICT-rendszerében található erőforrások gyűjteménye, amelyben a Felhasználó adatait gyűjtik. A Szolgáltatásban való Fiók létrehozásának elengedhetetlen feltétele a Felhasználó vagy az általa meghatalmazott személy általi regisztráció, a Szabályzat megismerése és elfogadása, valamint a regisztrációs kérelem CarsOnNet általi pozitív ellenőrzése. A bejelentkezést és a jelszót a CarsOnNet csak az alkalmazás pozitív ellenőrzése után adja meg.
  9. AJÁNLATTEVŐ - az a Felhasználó, aki az Elektronikus Szolgáltatást arra használja, hogy érvényes ajánlatot küldjön be a CarsOnNet-en keresztül egy Aukció során.
  10. AJÁNLAT- egy javaslat a jármű adásvételi szerződésének a megkötésére, az aukcióban leírt feltételeknek megfelelően, illetve a Ajánlattevő által ajánlott összegért.
  11. JÁRMŰ- egy jármű (különösen egy autó), amely a Eladó tulajdonát képezi, és ugyanakkor az aukció vagy az adásvételi szerződés tárgya.
  12. SZABÁLYOZÁSOK – Ezen szolgáltatások szabályozása.
  13. SZOLGÁLTATÁS – Szolgáltató internetes szolgáltatása, amely a www.carsonnet.com címen működik.
  14. JÁRMŰ LEÍRÁSA - fénykép (opcionális) és / vagy szöveges dokumentáció, elérhető a Szolgáltatásban, amely tartalmazza a Jármű műszaki és vizuális állapotának részletes leírását, a jármű adatait. A jármű tényleges állapotát az eladók készítik elő. A CarsOnNet és a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jármű leírásában szereplő hibákért.
  15. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - a CarsOnNet és az Ügyfél között létrejön és megköttetik a Jármű adásvételi szerződése, amennyiben megnyerte az Aukciót és elfogadta az eladó árát.
  16. SZOLGÁLTATÓ - CarsOnNet korlátolt felelősségű társaság, országos cégnyilvántartási szám(KRS): 0000580076, Adóazonosító szám(NIP): 7010511757, REGON-szám: 362713478, ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin.
  17. FELHASZNÁLÓ - természetes személy aki vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképességgel ruház fel, elektronikus szolgáltatást igénybevételéhez, amely érvényes regisztrációt tett, és amelyet a CarsOnNet elfogadott, az ellenőrzés után. .
  18. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS - a Szolgáltató által a Szolgáltatáson keresztül a Felhasználó számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.
  19. KERESŐMOTOR - A Szolgáltató által a felhasználók számára elérhetővé tett elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi az adott Aukciók vagy tartalmak keresését a Felhasználó által megadott feltételek alapján (szűrők segítségével).
  20. AJÁNLATTEVÉS – azt jelenti, hogy az Ajánlattevő személy hajlandó megvásárolni egy adott Járművet a saját maga által meghatározott áron, a Szolgáltatáson keresztül. Az Ajánlattevő egyszeri ajánlatot nyújt be egy kiválasztott járműre.
 3.  Az elektronikus szolgáltatások típusa és hatálya
  1. A Szolgáltató a Szolgáltatáson keresztül engedélyezi az elektronikus szolgáltatások használatát, mint pl:
   1. Fiók,
   2. Az ajánlatok benyújtása,
   3. Keresőmotor.
  2.  A felhasználóknak a webszolgáltatáson történő szolgáltatása a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint történik.
  3. A Szolgáltatónak joga van hirdetési tartalmat elhelyezni a Web Szolgáltatásban. Ezek a tartalmak a Szolgáltatás és az abban bemutatott anyagok szerves részét képezik.
 4. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK NYÚJTÁSÁNAK ÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
  1. A Szabályzat III. Fejezetének 1. pontjában meghatározott Elektronikus Szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítése ingyenes.
  2. A szerződés megkötésének időszaka:
   1. A Számla vezetéséhez kapcsolódó elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást határozatlan időre kell megkötni
   2. Az Ajánlat benyújtásával járó elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés meghatározott időtartamra jön létre, és a Szolgáltatás megszűnik amint a Felhasználó a használatát beszünteti.
   3. A Keresőmotor használatából álló elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés meghatározott időtartamra jön létre, és a Szolgáltatás Felhasználó általi használatának leállításával megszűnik.
  3. A Szolgáltató által használt ICT-rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények:
   1.  Internethozzáféréssel rendelkező számítógép,
   2. E-mail-hez való hozzáférés
   3. Internetes böngésző,
   4. Javascript és Sütik engedélyezése a weboldalon.
  4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a törvényeknek és a helyes magatartásnak megfelelő módon használni, szem előtt tartva harmadik felek személyes és szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartását.
  5. A felhasználó által benyújtott minden ajánlat kötelező érvényű - nem vonható vissza. Amennyiben az eladó elfogadja az ajánlatokat, a szóban forgó járműért a jelen szabályzatban meghatározott információknak és határidőknek megfelelően kell fizetni.
  6. A felhasználó köteles az adatok aktuális és érvényes adatait bevinni a rendszerbe, és amint azok változnak kötelessége frissíteni azokat, illetve  tájékoztatni a Szolgáltatót a változásokról 3 munkanapon belül.
  7. A felhasználónak tilos illegális tartalmat szolgáltatnia. 
  8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy letiltsa a Számlához való hozzáférést, amennyiben a Felhasználó megsérti a Szabályzat vagy az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit, a jogsértések kérdésének tisztázásáig, de legkésőbb 14 napon belül a jogsértés tudomására jutásától.
  9. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy blokkolja a fiókhoz való hozzáférést, amennyiben:
   1. A megnyert és elfogadott jármű vásárlási visszaigazolása nem történik meg
   2. Az eladó jóváhagyásától számított 2 munkanapon belül a jármű kifizetése-, valamint az aukciós díjak kifizetése nem történik meg, a www.carsonnet.com oldalon található információk alapján.
   3. A szolgáltatás jogszerűtlen használata lép fel, és amely eltér a jelen szabályzatban leírt www.carsonnet.com oldalon található információkkal.
  10. A letiltott Felhasználó nem jelentkezhet be többé a Fiókba, ha pedig bejelentkezve marad, akkor automatikusan kilépteti a Rendszer, és nincs joga panaszt tenni a Szolgáltató vagy a CarsOnNet ellen.
  11. Ön felelős a Fiókja jelszavának titkosságáért.
  12. Ön nem használhatja más Felhasználó Fiókját, illetve nem oszthatja meg Fiókját harmadik felekkel.
  13. Abban az esetben, ha a Felhasználó hozzáférést biztosít a Fiókjához egy olyan harmadik félnek aki nem rendelkezik felhatalmazással a Felhasználó nevében, az illetéktelen személyek által tett ajánlatok kötelezőek és visszafordíthatatlanok a Felhasználóra nézve, ami azt jelenti, hogy ő vállalja a felelősséget a Fiókján belüli jogosulatlan személyek által tett ajánlatokért. A CARSONNET nem felelős ezért, és jogosult érvényesíteni jogait az alkalmazandó törvényekkel összhangban.
  14. A Felhasználó Fiókja nem átruházható, kivéve, ha a vállalkozás eladásra került amellyel a Felhasználó regisztrált.
 5. Az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződések felmondásának feltételei
  1. Az elektronikus szolgáltatási szerződés felmondása:
   1. Folyamatos és határozatlan idejű elektronikus szolgáltatás (Fiók) nyújtására vonatkozó megállapodás felmondható.
   2. A felhasználó azonnali hatállyal és az indokok megjelölése nélkül felmondhatja a szerződést egy megfelelő nyilatkozat elküldésével e-mailben az [email protected] címre.
   3. A Szolgáltató felmondhatja a folyamatos jellegű elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést, ha a Felhasználó megsérti a Szabályzat rendelkezéseit, különösen, ha korábbi figyelmeztetés után is jogellenes tartalmat szolgáltat a megszabott határidő elteltével. Ilyen esetben a szerződés azonnali hatállyal lejár.
   4. A jogviszony megszűnése, a jövőbeni jogviszony megszűnését is eredményezi egyben.
  2. A Szolgáltató és a Felhasználó bármikor felmondhatja az Elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást.
 6. A csatlakozás és az árveréseken való részvétel feltételei
  1. Az Ajánlattevő személy egyaránt lehet vállalkozó, akinek fő üzleti tevékenysége a személygépkocsik és kisteherautók nagy- és kiskereskedelmi értékesítése (EAC / PKD / 45.11.Z), és olyan vállalkozó is, akinek vállalkozása nem kapcsolódik gépkocsik értékesítéséhez.
  2. Az Aukciókon való részvétel feltételei:
   1. A Felhasználó megfelelő regisztrációja a Szolgáltatáson belül;
   2. Az Ajánlattevő érvényes Úniós adószámmal rendelkezik,
   3. Küldje el a következő információkat és dokumentumokat a Felhasználóval kapcsolatosan a CarsOnNet számára:
    1. A Nemzeti Bírósági Nyilvántartásból vagy a CEiDG-ból való kivonat,
    2. Adóazonosító szám (NIP),
    3. Statisztikai számjel (REGON),
    4. bankszámlaszám,
    5. jelenlegi levelezési(e-mail) cím,
    6. a tulajdonos személyazonosító igazolványának másolata,
    7. Lengyelországon kívüli székhellyel rendelkező szervezetek esetében a CarsOnNet az aukció részletes feltételeinek megfelelően kérheti lengyelre fordított dokumentumok kézbesítését.
  3. A CarsOnNet közzéteszi járműveinek listáját és az aukciók időtartamát a Szolgáltatásban. Az aukció tartalmazhatja a jármű előre jelzett árait.
  4. A CarsOnNet által akkreditált járművek árverés tárgyát képezik. A CarsOnNet a saját értékelési kritériumai szerint veszi be a járműveket, az Ajánlattevők érdekeinek megfelelően és az aukciók működtetésének és lebonyolításának lehető legjobb feltételeinek biztosítása érdekében.
  5. A CarsOnNet kizárhat egy Járművet az Aukcióból, ha kétségei vannak a beérkezett Jármű-dokumentumok helyességével és valóságtartalmával kapcsolatban, vagy ha bármilyen eltérést talál e dokumentumok és a jármű aktuális leírása között.
  6. A CarsOnNet nem vállal felelősséget a megvásárolt Járművek fizikai vagy jogi hibáiért. Az Aukciókban található járművek nem képezik visszaadás tárgyát, nem vonatkozik rájuk a garancia vagy az értékesítés utáni garancia.
  7. Az Aukció során tilos olyan megállapodásokat kötni, amelyek befolyásolhatják annak menetének helyességét. A fenti követelmény be nem tartása esetén a CarsOnNet fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy megfossza a Felhasználót vagy az Ajánlattevőt az Aukciókban való részvétel jogától.
  8. A CarsOnNet megold bármilyen jellegű félreértést vagy vitát az Aukció során, ezen Szabályozások alapján.
  9. Az Aukció dátumát, időpontját és állapotát a www.carsonnet.com weboldalon közöljük, és elektronikus formában tudatjuk az Ajánlattevővel.
  10. Az Ajánlattevők a Szolgáltatáson keresztül nyújtják be ajánlatukat. Az Aukció során az Ajánlat benyújtásával a Felhasználó elfogadja a hirdetésben meghatározott Aukció feltételeit.
  11. A legmagasabb ajánlat megtétele még nem eredményezi az adásvételi szerződés megkötését. Az adásvételi szerződés megkötésére akkor kerül sor, ha az Eladó elfogadja a legmagasabb ajánlatot. Az aukció bármely ajánlat kiválasztása nélkül véget érhet (lezárható).
  12. A CarsOnNet dönthet úgy, hogy lemondja az Aukciót, erről a Szolgáltatáson keresztül azonnal tájékoztatja az Ajánlattevőket.
  13. Az Ajánlattevő saját ajánlatának megtételével elfogadja a Jármű Leírásában összefoglalt technikai és vizuális állapotát a Járműnek, továbbá lemond a CarsOnNet, a Szolgáltató valamint az Eladó felé intézett bármilyen panaszbenyújtás jogáról ami ezzel kapcsolatos.  
  14. Az Ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő megerősíti az árverésre kerülő jármű tényleges állapotának ismeretét, felmentve a CarsOnNet-et és az Eladót a garanciális felelősség alól.
  15. Ha különböző Ajánlattevők egy aukcióban a Jármű ugyanazon vételárát ajánlják, az Ajánlat benyújtásának elsőbbségét az elküldésük sorrendje határozza meg, vagyis a korábban benyújtott Ajánlat nyer.
  16. Az Aukció meghosszabbítható további időtartammal.
  17. Az Aukció végére akkor kerül sor, amikor az előre meghatározott időtartam véget ér.
  18. Az Aukció befejezte után az Eladó felveszi a kapcsolatot a CarsOnNet-tel, és javasolja a tranzakció lebonyolítását a legmagasabb vételár szerint.
  19. Az Eladó köteles az Aukció végétől számított 2–21 munkanapon belül döntést hozni. Az Eladó döntésének átlagos időtartama 5 munkanap.
  20. Amennyiben az Eladó elfogadja az Ajánlattevő által kínált összeget, az Ügyfél kötelessége megkötni egy Adásvételi Szerződést.
  21. Amint az Eladó döntése megszületett és leközölte a CarsOnNet számára, a CarsOnNet legfeljebb 2 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az Eladó döntéséről.
  22. Amennyiben az Eladó a meghatározott időn belül nem hoz döntést az Adásvételi Szerződés lezárásához, vagy úgy dönt, hogy visszamondja az ajánlatot a CarsOnNet  tájékoztatja az Ügyfelet erről a tényről. Ezen információ véglegessége után az Ügyfélnek megszűnik minden viszonya a ajánlattal kapcsolatosan.
 7. Fizetés, járműátvétel
  1. A CarsOnNet azonnal tájékoztatja az Ügyfelet amennyiben az Ajánlata elfogadásra került az Eladó által, de legkésőbb 1 munkanapon belül az Ajánlat elfogadásától számítva., illetve kiállítja, és elküldi az Ügyfélnek a Megrendelés Visszaigazolás dokumentumot, amely alapján az Ügyfél a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül fizet. A CarsOnNet kiállítja és elküldi a végső számlát, miután az Ügyfél befizetését jóváírták a bankszámlán.
  2. Az e fejezet 1. pontjában említett időszakon belüli fizetés elmaradása egyenértékű azzal, hogy az Ügyfél eláll az Adásvételi Szerződéstől, aminek következtében kötelessége pótdíjat fizetni, amely a jármű árának 55%-a (a A Polgári Törvénykönyv 395. Cikkelye alapján).
  3. A jelen fejezet 1-2. pontjának tartalmától függetlenül a CARSONNET fenntartja a jogot, hogy kártérítést követeljen az Ügyféltől / Ajánlattevőtől az Ügyfél / Ajánlattevő kötelezettségének nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése miatt, és a Felhasználó fiókját a Szolgáltatásban véglegesen letiltsa.
  4. A teljes összeget a CarsOnNet saját bankszámlájára kell utalni banki átutalással(vagy az Aukció szerződési feltételeiben meghatározott más fizetési módok alapján).
  5. A CarsOnNet fenntartja a jogot, hogy kiállítson egy kiegészítő ÁFÁ-s számlát amely tartalmazza a nem szabványos rakodási és / vagy szállítási költségeket (targonca, daru használatának szükségessége, ponyva alatti szállítás, nehezen elérhető területekről történő szállítás, túlméretes járművek szállítása, a jármű parkolásának további költségei), amennyiben fennáll is eset. Ezeket a költségeket az Ügyfél teljes egészében fedezi.
  6. A Járművel kapcsolatos előnyök és terhek, valamint a Jármű véletlenszerű elvesztése vagy károsodása az Ügyfélre ruházódik át, ami után a CarsOnNet kiadta a Járművet a fuvarozónak. Ilyen esetben a CarsOnNet nem felelős a jármű elvesztéséért amely a Jármű átvételi pillanatától az Ügyfélhez történő átadás pillanatáig tart. Továbbá a szállítmány esetleges késedelmével kapcsolatosan sem vállal felelősséget a CarsOnNet.
  7. Az Ügyfél elfogadja, hogy a CarsOnNet és a Szolgáltató használhatja a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus számlákat.
  8. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy a Járművet közvetlenül az Ügyfélhez szállíttassa, a nyert aukció tárgyát képező Járművet a CarsOnNet által megjelölt naptól számított 7 munkanapon belül kell átvenni a telephelyen. A CarsOnNet fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Jármű átadását az Ügyfél által megjelölt fuvarozónak, ha az Ügyfél által szervezett szállítás nem garantálja a Jármű biztonságos átvételét és szállítását.
  9. Ha az Ügyfél azt a lehetőséget választja, hogy a járművet közvetlenül az Ügyfél telephelyére szállítassa a CarsOnNet által, a CarsOnNet tájékoztatja az Ügyfelet a jármű várható szállításának dátumáról és idejéről.
  10. Az e fejezet 9. pontjában említett opció külön fizetendő.
  11. Az egyetlen olyan dokumentum, amely feljogosítja a jármű átvételét, egy PUA (átvételi engedély), amelyet a CARSONNET elküld az Ügyfélnek, amikor a jármű az Ügyfél számára rendelkezésre áll. A jármű átvételének pillanatában az Ügyfél köteles bemutatni a PUA dokumentumot és a Járművet átvevő vezető személyazonosító okmányának másolatát. A Jármű átvételének pillanatában átadási jegyzőkönyv készül.
  12. Az Ügyfél tisztában van azzal, hogy a Jármű használt, és figyelembe kell vennie a használat szokásos nyomait, az életkortól, futásteljesítménytől és körülményektől függően, amelyekben a Járművet eddig használták.
  13. A Jármű-panaszok házirendje a CarsOnNet Jármű panaszkezelési eljárás fejezetből származik (a szabályzat IX. Fejezete).
  14. 2023. január 1-jétől minden megvásárolt jármű kiszállítását CSAK a CarsOnNet szervezi, és ez egy külön fizetős szolgáltatás. Biztonsági és szállítási garanciális okokból az ügyfél nem veheti át a járműveket saját maga.
 8. A kereskedők számára a fogyasztüi jogokkal kapcsolatos rendelkezések (2021. Január 1-i hatályba lépés)
  1. Az egyéni vállalkozást működtető vállalkozóra (ez a bekezdés nem vonatkozik a kereskedelmi társaságokra) a fogyasztói jogokról szóló törvény által biztosított védelem vonatkozik, feltéve, hogy az eladóval kötött adásvételi szerződés nem szakmai jellegű.
  2. Az e fejezet 1. pontjában említett üzleti tevékenységet folytató személy csak akkor védhető, ha:
   1. tiltott szerződéses rendelkezések - úgynevezett visszaélési záradék,
   2. a garancia szerinti felelősség a termék fizikai és jogi hibáért, a Polgári Törvénykönyvnek megfelelően
   3. a távollevői szerződés elállásának joga a 2014. május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvénynek megfelelően
  3. Az e fejezet 1. pontjában említett Vállalkozó a fogyasztóvédelemmel szemben elveszíti a jogait abban az esetben, ha az Eladóval kötött adásvételi szerződés szakmai jellegű, amelyet az Egyéni Vállalkozók nyilvántartása alapján ellenőriznek, illetve a  Lengyel Tevékenységek Osztályozásában(PKD) szereplő kódok szerint ellenőriznek.
  4. Az e fejezet 1. pontjában említett vállalkozókra nem vonatkozik a fogyasztók intézményi védelme, amelyet a körzeti fogyasztóvédő, valamint az OCCP elnöke biztosít.
  5. Személygépkocsik és kisteherautók nagy- és kiskereskedelmével nem foglalkozó egyéni vállalkozást (PKD 45.11.Z) működtető vállalkozó ezen túlmenően kijelenti, hogy:
   1. A weboldalon keresztül szervezett árverésekhez való csatlakozással elveszti a fogyasztói jogokról szóló törvény 2014. május 30-i törvényéből eredő adásvételi szerződéstől való elállási jogát.
   2. A carsonnet.com weboldalon keresztül megkötött adásvételi szerződés megkötésével lemond a gépjárműre vonatkozó Ptk. szerinti garanciális reklamáció jogáról.
 9. Jármű panaszkezelési irányelvei
  1. A Jármű panaszkezelési irányelvei az összes Ügyfélre vonatkoznak, kivéve a Szabályozás VIII. Fejezetében leírt Ügyfeleket.
  2. A Jármű szállítása során az Ügyfél ellenőrzi a járművet (vagy ellenőriztetni fogja), és megbizonyosodik arról, hogy a jármű megfelel a Jármű Leírásának. A Jármű egy részének meghibásodása vagy sérülése nem jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy megtagadja a teljes Jármű átvételét.
  3. A Jármű jelenlegi használatából eredő elemek nem panaszolhatók.
  4. A Járművel kapcsolatos panaszokat határidőn belül és a Jármű által megtett kilométerek függvényében kell benyújtani, a panasz különben elutasításra kerül, mivel megalapozatlan.
  5. Látható hibák esetén a panasz benyújtásának határideje a Jármű Ügyfél általi átvételének ideje. A hibákat a CMR-re és COD dokumentumokra kell feltüntetni.
  6. A Jármű meghibásodása vagy rejtett sérülése esetén a panasz benyújtásának határideje a Jármű Ügyfél általi átvételének napjától számított 3 nap, illetve az átvétel napjától számított Jármű által megtett táv nem haladja meg a 100 kilométert.
  7. A járművel kapcsolatos hibákról és a vonatkozó kérésről e-mailben tehet értesítést: [email protected].
  8. A fenti üzenetnek a lehető legtöbb információt és körülményt kell tartalmaznia a panasz tárgyával kapcsolatban, különös tekintettel a szabálytalanság típusára és időpontjára, a hiba leírására és képeire, illetve csatolja elérhetőségeit is.
  9. A CarsOnNet kérheti az Ügyféltől a hivatalos Márkaszervíz által kiállított hibajelentési űrlapot, a javítás várható költségeivel egyetemben, ami a panaszos Járművet illeti.
  10. A CarsOnNet felelős a jármű hibájáért (hibáiért), ha a panaszt az eladó pozitívan bírálta el, vagy ha azt saját panaszpolitikája alapján elismerték: complaint policy CarsOnNet
  11. A CarsOnNet a reklamáció elfogadásának részeként az ügyfél rendelkezésére bocsátja a teljes kártérítést, amelyet a jármű eladójától kap a panasz elfogadásának részeként, banki átutalással az ügyfél által megadott bankszámlára.
  12. A CarsOnNet köteles az Ügyfél kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a panasz Eladó általi elismerését követő 2 napon belül válaszolni.
  13. A panaszra adott választ tartós adathordozón adják meg.
  14. A felhasználó weboldalán keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elektronikus levélben lehet benyújtani a következő címre: [email protected].
  15. A fenti e-mailben a lehető legtöbb információt és körülményt kell megadni a panasz tárgyával kapcsolatban, különösen a szabálytalanság típusát és időpontját, valamint az elérhetőségeket. A megadott információk jelentősen megkönnyítik és felgyorsítják a panasz szolgáltató és az eladó általi kezelését.
  16. A panasz elbírálására a szolgáltató által, haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtástól számított 14 munkanapon belül sor kerül.
  17. A Szolgáltató a panaszra adott válaszát a Felhasználó panaszbejelentésben megadott e-mail címére vagy a Felhasználó által megadott egyéb módon küldi meg.
 10. Szellemi tulajdon
  1. A CarsOnNet weboldal minden tartalma, beleértve a Webhely neve, annak funkciói, grafikai tervezéséi, emblémái, grafikai elemei, ezen elemek elrendezéséi és összetételei (az úgynevezett "CarsOnNet"). A weboldalon található összes tartalom, beleértve a Webhely neve, funkcionalitása, grafikai tervezése, logói, grafikai elemei, ezen elemek elrendezéséi és összetételei (az úgynevezett "elrendezés"), a védjegyei, a szoftverei a CarsOnNet KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG országos cégnyilvántartási szám(KRS): 0000580076, Adóazonosító szám(NIP): 7010511757, statisztikai számjel(REGON-szám): 362713478, Odrodzenia utca 33B, 59-300 Lubin tulajdonát képezi.  A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatónak okozott károkért, amelyek a www.carsonnet.com webhely bármely tartalmának felhasználásából származnak, a Szolgáltató beleegyezése nélkül.
  2. A carsonnet.com weboldal tartalmát és tartalmát alkotó elemek bármelyikének a Szolgáltató kifejezett írásos beleegyezése nélküli felhasználása a Szolgáltató szerzői jogainak megsértését jelenti, és polgári és büntetőjogi felelősséget von maga után.
 11. Felelősség
  1. A Szolgáltató minden rendelkezésére álló intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak védelme érdekében.
  2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatásban rendelkezésre álló adatok teljesek és naprakészek legyenek, és kellő gondossággal, a fennálló ténybeli és jogi körülmények figyelembevételével, a törvény által megengedett keretek között kerüljenek bemutatásra.
  3. A felhasználók teljes felelősséggel tartoznak a törvény megsértéséért vagy a Szolgáltatásban tett tevékenységükkel okozott károkért, különösen hamis adatok megadásával, titkos információk vagy egyéb törvényileg védett titkok nyilvánosságra hozatalával, a személyes vagy szerzői és szomszédos jogok megsértésével vagy az Elnökség szabályainak megsértésével kapcsolatosan.
  4. A Szolgáltató vállalja, hogy lehetőség szerint előre tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltatás működésének esetleges zavaraival kapcsolatosan, különös ha a hozzáférés megszűnt a Szolgáltatáshoz.
  5. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználókkal (egyéni vállalkozókkal) szemben:
   1. a közvetlen vagy közvetett károkért és veszteségekért (ideértve az üzleti tevékenységből származó nyereség elvesztéséért, az üzleti tevékenység megszakításáért vagy az üzleti információk elvesztéséért és egyéb anyagi jellegű károkért), amelyek a Szolgáltató szoftver-, az ICT rendszer leállításából vagy meghibásodásából, illetve az elektromos hálózat meghibásodásából eredtek,
   2. a Szolgáltatás Felhasználó általi nem megfelelő használata miatt, valamint a számítógépes hardver, szoftver vagy kommunikációs rendszer nem megfelelő működése miatt, amelynek által a Felhasználó csatlakozik a Szolgáltatási rendszerhez,
   3. a Szolgáltatás működésében fellépő hibákból, meghibásodásokból és megszakításokból, vagy a Felhasználók által letöltött adatok helytelen rögzítéséből vagy olvasásából eredő esetleges károkért,
   4. a szolgáltatás megfelelő működésében fellépő zavarokért, valamint vis maiorból eredő vagy harmadik felektől eredő felhasználói adatok elvesztéséért,
   5. harmadik felek cselekedeteiért, amelyek a Weboldalon elhelyezett adatok és anyagok felhasználását foglalják magukban, amelyek nem felelnek meg az általánosan alkalmazandó jogszabályoknak vagy a Szabályzatnak,
   6. a Szolgáltatási rendszerbe való bejelentkezés képtelensége miatt, amelyet különösen a kapcsolat minősége, az ICT-rendszer vagy az elektromos hálózat meghibásodása, a Felhasználó szoftverének hibás konfigurálása okoz,
   7. a jelszó elvesztésével járó következményekért.
 12. Záró rendelkezések
  1. A Szolgáltatáson keresztül kötött szerződések a lengyel jogszabályoknak megfelelően köttetnek meg.
  2. A Szolgáltató által a Szolgáltatás szabályzatában végrehajtott változtatások kötelezőek a Felhasználóra nézve, feltéve, hogy helyesen tájékoztatták a változásokról, és a változásokról történő értesítés napjától számított 14 napon belül nem bontották fel az elektronikus úton történő Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
  3. Minden értesítést a Felhasználói regisztrációjakor feltüntetett címekre küldünk. A regisztrációs űrlapon vagy a változásról szóló értesítésben feltüntetett címekre küldött levelezést kézbesítettnek kell tekinteni.
  4. A CarsOnNet vagy a Szolgáltató és a Felhasználók között felmerülő minden vitát mindenekelőtt tárgyalások útján rendezünk, azzal a szándékkal, hogy a vitát békés úton befejezzük. Ha azonban ez nem lehetséges, vagy bármelyik fél számára nem lenne kielégítő, akkor a vitákat e fejezet 5. pontja szerint illetékes bíróság rendezi.
  5. A Szolgáltató és a Felhasználó között felmerülő vitákat a Szolgáltató székhelye felett illetékes bírósághoz kell benyújtani.
  6. A jelen Szabályozás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a Szabályozás többi hatályos rendelkezésének érvénytelenségét.
  7. Fontos : Minden olyan felhasználó, aki egyéni vállalkozó, akinek a tevékenységi körébe nem tartoznak bele a személygépkocsik és kisteherautók nagy- és kiskereskedelme (PKD 45.11.Z), elfogadja az alábbi nyilatkozatokat a weboldal használata előtt.
   1. Kijelentem, hogy olyan egyéni vállalkozó vagyok, aki olyan kereskedelmi tevékenységet folytat, amelynek tárgya nem kapcsolódik a személygépkocsik és kisteherautók nagy- és kiskereskedelméhez (EAC/PKD 45.11.Z).
   2. Kijelentem, hogy a szolgáltatáson keresztül szervezett áukciókhoz való csatlakozás pillanatában elveszítem a 2014. május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvényből eredő, az adásvételi szerződéstől való elállási jogomat.
   3. Kijelentem, hogy a www. carsonnet.com oldalon keresztül történő adásvételi szerződés megkötésekor lemondok a járműre vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv alapján fennálló garanciális igényérvényesítési jogomról.
 13. Webszolgáltatás adatvédelmi szabályzata
  1. Általános rendelkezések
   1. A www.carsonnet.com weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok adminisztrátora a CarsOnNet KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság által vezetett vállalkozók nyilvántartásába került, az Nemzeti Bírósági Nyilvántartás 12. kereskedelmi osztálya,  országos cégnyilvántartási szám(KRS) szám alatt : 0000580076, Adóazonosító szám(NIP): 7010511757, statisztikai számjel(REGON-szám): 362713478, teljes befizetett alaptőke:  320 000 PLN, a vállalkozás helyének címe és a kézbesítés címe: Odrodzenia utca 33B, Lubin 59-300, e-mail cím: [email protected], telefonszám: +48767438247, a továbbiakban “Adminisztrátor” és egyidejűleg “Szolgáltató”.
   2. e-mail cím: [email protected] , telefonszám: +48 76 743 4 06, a továbbiakban, mint "Rendszergazda" és egyúttal "Szolgáltató".
   3. Az Adminisztrátor által a weboldalon összegyűjtött  személyes adatok kezelése az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletnek megfelelően történik.  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) a továbbiakban: GDPR rendelkezik.
   4. Jelen Adatvédelmi Irányelv tartalmában nagybetűvel írt szavakat vagy kifejezéseket a www.carsonnet.com weboldal Szabályozásában szereplő meghatározásuknak megfelelően kell értelmezni.
  2. A feldolgozott személyes adatok típusa, az adatgyűjtés célja és hatálya
   1. A feldolgozás célja és jogi alapja. Az Adminisztrátor a www.carsonnet.com webszolgáltatás Ügyfeleinek személyes adatait dolgozza fel, ha:
    1. Fiók regisztrációja a Szolgáltatásban, egyéni fiók létrehozása és a Fiók         kezelése érdekében A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés végrehajtása a Szolgáltatás szabályzatával összhangban),
    2. Ajánlatok benyújtása a Szolgáltatásban folytatott aukció során adásvételi szerződés megkötése érdekében, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (az adásvételi szerződés megkötését közvetlenül megelőző tevékenységek).
   2. Feldolgozott személyes adatok típusa. A címzett benyújtja, ebben az esetben:
    1. Fiókok: kereszt-, és vezetéknév, bejelentkezés, lakcím, e-mail cím
    2. Ajánlat: kereszt-, és vezetéknév, a lakcím, adószám, e-mail cím, telefonszám.
   3. A személyes adatok arhiválásának időtartama. A Szolgáltatás címzettjeinek személyes adatait az Adminisztrátor tárolja:
    1. ha az adatkezelés alapja a szerződés teljesítése, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, és ezt követően a követelések elévülésének megfelelő  az időtartama. Hacsak külön rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülés időtartama hat év, az időszakos teljesítési igények és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó követelések esetében három év.
    2. ha az adatkezelés alapja a hozzájárulás, addig a hozzájárulás visszavonásáig, valamint a hozzájárulás visszavonása után az Adminisztrátor által felvethető és ellene felhozható követelések elévülésének megfelelő az időtartama. Hacsak külön rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülési idő hat év, az időszakos juttatások és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó igények esetében pedig három év.
    3. A webszolgáltatás használata közben további információk tölthetők le, különösen: a címzett számítógépéhez rendelt IP-cím vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, tartománynév, böngésző típusa, hozzáférési idő, operációs rendszer típusa.
    4. Külön beleegyezés megadása után, a A GDPR 6. cikkelyének 1. Bekezdésének a) pontja szerint az adatok feldolgozhatók kereskedelmi információk elektronikus úton történő elküldése vagy közvetlen marketing célú telefonhívások céljából is, valamint az elektronikus úton történő szolgáltatások 2002. július 18-i törvényének 10. cikkének 2. bekezdésének értelmében illetve a  2004. július 16-i Távközlési törvény 172. bekezdésének 1. Pontja értelmében feldolgozhatóak ezek, ideértve a profilalkotás eredményeként létrejött információkat, feltéve, hogy a Szolgáltatás Címzettje beleegyezését adja.
    5. A Szolgáltatás címzettjei navigációs adatokat is gyűjthetnek, beleértve linkeket és azon linkeket, amelyekre kattintanak, továbbá a webhelyen végrehajtott egyéb műveleteket gyűjthetik. . Az ilyen tevékenységek jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja, amely az Adminisztrátor jogos érdekét illeti az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatának megkönnyítésében és e szolgáltatások működésének javításában.
    6. A személyes adatok Ügyfél általi megadása önkéntes.
    7. Az Adminisztrátor különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy az adatokat:
     1. törvény szerint dolgozzák fel,
     2. kijelölt, törvényes célokra gyűjtik, és nem lehet összeegyeztethetetlen ezekkel a célokkal,
     3. lényegében helyesek és megfelelőek azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat feldolgozzák, és olyan formában tárolják őket, amely lehetővé teszi az érintett személyek azonosítását csak az adatfeldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig.
  3. Személyes adatok átadása
   1. A Szolgáltatás Címzettjeinek személyes adatait továbbítják a Szolgáltatónak, az Adminisztrátor általi Webszolgáltatás működtetése céljából, különösen az Adminisztrátorhoz:
    1. Termékek szállítását végző entitások,
    2. Számviteli Hivatal,
    3. tárhelyszolgáltató,
    4. üzleti szoftverek beszállítói,
    5. a weboldal üzemeltetéséhez szükséges szoftver szállítója.
   2. Az e fejezet 1. pontjában említett Szolgáltatók, akikhez a személyes adatok továbbítódnak, a szerződéses feltételektől és körülményektől függően, az Adminisztrátor instrukciói alapján járhatnak el a begyűjtött adatok felhasználásával kapcsolatosan, vagy határozzák meg saját céljaikat és módszereiket ezen adatok felhasználására vonatkozóan.
   3. A Szolgáltatás Címzettjeinek személyes adatait kizárólag az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tároljuk, az Adatvédelmi irányelv 5. §-ának 5. pontját figyelembe véve.
  4. Jog a saját adatok ellenőrzéséhez, hozzáféréséhez és kijavításához
   1. Az érintettnek joga van hozzáférni személyes adatai tartalmához, és joga van helyesbíteni, törölni, korlátozni az adatkezelést, joga van adatátvitelre, tiltakozási jogra, és a hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga anélkül, hogy befolyásolná a hozzájárulásával a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
   2. Az Ügyfél kérésének jogalapja:
    1. Hozzáférés az adatokhoz – a GDPR 15. cikkelye
    2. Adatok javítása -a GDPR 16. cikkelye.
    3. Adatok törlése (az úgynevezett elfeledés joga) – a GDPR 17. cikkelye
    4. Adatok felhasználásának korlátozása – a GDPR 18. cikkelye
    5. Adatok átvitele - GDPR. 20. cikkelye
    6. Ellenvetés – a GDPR 21. cikkelye
    7. A hozzájárulás visszavonása – a GDPR 7 cikkelyének 3. bekezdése
   3. Az e fejezet 2. pontjában említett jogok gyakorlása érdekében megfelelő e-mailt küldhet az [email protected] címre.
   4. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás Címzettjének e jogokból fakadó kérése van, az Adminisztrátor teljesíti a kérést, vagy megtagadja annak teljesítését azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül. Ha azonban - a kérelem bonyolultsága vagy a kérelmek száma miatt - az Adminisztrátor egy hónapon belül nem tudja teljesíteni a kérést, azt a következő két hónapban teljesíti, az Ügyfél előzetes tájékoztatása a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megtörténik - a határidő tervezett meghosszabbításával és annak okaival kapcsolatosan.
   5. Amennyiben kiderül, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR szabályait, az érintettnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél.
  5. Sütik
   1. Az Adminisztrátor weboldala "sütiket" használ.
   2. A "sütik" telepítése szükséges a szolgáltatások megfelelő szolgáltatásához a Szolgáltatás weboldalán. A "süti" fájlok a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmazzák, és lehetőséget nyújtanak a weboldal látogatásairól szóló általános statisztikák kidolgozására is.
   3. A weboldal kétféle "süti-t" használ: "időszakos" és "állandó" “süti-t”.
    1. Az "időszakos" sütik ideiglenes fájlok, amelyeket a kijelentkezésig az Ügyfél eszközén tárolnak.
    2. Az "állandó” sütik  az Ügyfél eszközén tárolódnak, a sütik paramétereiben meghatározott ideig, vagy addig, amíg azokat az Ügyfél nem törli.
   4. Az Adminisztrátor saját sütiket használ annak érdekében, hogy jobban megértse az Ügyfelek közötti interakció módját a weboldal tartalmán belül. A fájlok információkat gyűjtenek arról, hogy a címzett hogyan használja a webhelyet, arról a webhelyről, ahonnan a címzettet átirányították, valamint a látogatások számáról és a címzett látogatásának idejéről. Ez az információ nem rögzíti az Ügyfél konkrét személyes adatait, hanem a webhely használatával kapcsolatos statisztikák kidolgozására szolgál.
   5. az Adminisztrátor külső sütiket használ az általános és anonim statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics elemző eszközökön keresztül (külső süti-adminisztrátor: az USA-ban székhellyel rendelkező Google Inc.).
   6. A cookie-kat reklámhálózatok, különösen a Google hálózata is felhasználhatja hirdetések megjelenítésére, a Szolgáltatás címzettjének a Weboldal használatához igazított módon. Ebből a célból megőrizhetnek információkat az Ügyfél navigációs útvonaláról vagy a webhelyen töltött időről.
   7. Az Ügyfélnek joga van döntést hozni azzal kapcsolatosan, hogy a "sütik" elhelyezhetőek-e a saját eszközén, kiválasztva őket a böngészőjének ablakában. A "sütik" kezelésének lehetőségeiről és módjairól részletes információk állnak rendelkezésre a szoftver (Internet böngésző) beállításaiban.
  6. Záró rendelkezések
   1. Az Adminisztrátor a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
   2. Az Adminisztrátor megfelelő technikai eszközöket biztosít annak megakadályozására, hogy illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák az elektronikus úton elküldött személyes adatokat.
   3. A GDPR rendelkezéseit és a lengyel jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azokra az esetekre, amelyeket ez az Adatvédelmi Irányelv nem szabályoz.
Utolsó frissítés: 11-09-2023